Elektrisk bilpark

Bærekraft er et ord som mange bruker for tiden. I NTE ble ord til handling. Konsernet bytter nå ut hele bilparken sin til å bli helelektrisk – i samarbeid med Nord-Auto.

 

Et klimanøytralt Trøndelag

– I løpet av 5 år er målet vårt at NTE sin bilpark skal være elektrisk, forteller Ketil Berg, markedsområdeleder i NTE Elektro.

Han forklarer at NTE ønsker at Trøndelag skal være klimanøytralt og ha stort fokus på bærekraft.

– Dette er noe vi ser at våre kunder har stadig større fokus på. Vi ønsker – og skal tenke – miljø og bærekraft i det vi gjør. 

For å bidra til det selv, har NTE gjort en rekke grep.

– Målet vårt er at vi i løpet av de neste årene bytter ut et par hundre biler til helektriske, kan Ketil fortelle.

– Dette er et stort skritt i riktig retning og vi ser fram til å gjøre flere grep i tida framover, legger han til.

 

Enkelt å velge elektrisk

Valget med å gå over til hel elektriske biler er også blitt lettere etter hvert som teknologien på disse bilene har blitt bedre, mener Ketil Berg.

– Nå har de fleste varebilene fått god rekkevidde. Etter en anbudsrunde valgte vi å inngå et samarbeid med Nord-Auto. Den nye Opel Vivaro-e er et førsteklasses valg for oss som trenger pålitelige biler og som er perfekt tilpasset vårt behov. Med denne varebilen kan vi kjøre utslippsfritt både i byen og på lengre kjøreturer, forklarer han.

 

Fornøyd med Nord-Auto

– Samarbeidet med Nord-Auto har vært helt fantastisk, de har vært svært leveringsdyktige og levert i henhold til våre spesifikasjoner hele tiden.

Han forteller videre at NTE har samarbeidet med Nord-Auto i en årrekke og er svært fornøyd med oppfølging og service underveis i bilholdet.

– I tillegg er Opel Vivaro-e en svært behagelig kontorplass. Vi har også valgt å utvidet alle våre kontorlokaler med elbil-ladere, slik at vi er godt forberedt når arbeidsstokken i NTE kjører sine el-biler, avslutter Ketil.